Arboristtjänster - Trädvård


Besiktning, trädbeskärning och trädfällning

Bladbasen är en arboristfirma som utgår ifrån mitten av Gotland, strax söder om Roma. Vi erbjuder alla tjänster som berör träd och trädvård: besiktning, riskbedömning, trädbeskärning, avancerad trädfällning med tillhörande tjänster. Med över 10 års erfarenhet inom yrket och flera vidareutbildningar inom besiktning, riskbedömning och vård av gamla träd är du i trygga händer när du anlitar oss.


På Gotland finns flera enskilda aktörer som arbetar med trädfällning och trädbeskärning och vi tar ofta hjälp av varandra för att utföra våra uppdrag. Genom vårt utökade nätverk har vi tillgång till både arbetskraft och en stor maskinpark. Jag som driver Bladbasen har lång erfarenhet som arborist och dokumenterad kunskap genom branchscertifieringarna European Tree Worker (ETW), Tree Risk Assesment Qualification (TRAQ) och Veteran Tree Specialist (Vetcert), samt motorsågskörkort ABCE. Du kan läsa mer om trädvårdsbranchens olika certifieringar genom att klicka här.


Vi erbjuder trädfällning, beskärning, besiktning och riskutvärdering samt upprättar trädvårdsplaner. Bland våra tjänster kan du läsa mer ingående om vad vi erbjuder eller så kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Våra tjänster


En arborist arbetar med många olika uppgifter som berör träd, allt från trädfällning och trädbeskärning till besiktning, riskbedömning och plantering. Nedan finns en kort sammanfattning av vanliga tjänster vi erbjuder. Mer utförliga beskrivningar kan du läsa på sidan "tjänster".


Ibland är det svårt att veta vilka kvalifikationer en person som kallar sig arborist faktiskt har, därför har jag samlat information om vad olika certifikat och utbildningar som används inom trädvårdsbranchen innebär. Du hittar dem på sidan "Vad betyder certifieringen?".


Om du är intresserad av vad våra olika tjänster kostar kan du läsa mer på sidan "Vad kostar det?". Där finns information om generalla pris för trädfällning, trädbeskärning, bortforsling och riskbedömning.


Trädbeskärning

Vi beskär alla träd och buskar, stora som små. Det finns många olika anledningar att beskära träd, till exempel utrymmesbeskärning mot fasader, nedtagning av skadade eller döda grenar eller för att bygga upp en stadig kronstruktur. Som utbildad arborist har jag kunskaper i trädfysiologi och beskärningsteknik och ser snabbt vad som kan behöva beskäras. All beskärning innebär att trädet skadas, så det är viktigt att det beskärs på rätt sätt för att det ska orsaka så liten skada som möjligt.


Trädbeskärning kan ofta vara ett alternativ till trädfällning som möjliggör att du som kund får behålla dina träd istället för att ta ned dem. 

Riskbedömning

Om du oroar dig för att ditt träd är farligt kan vi komma ut och göra en riskbedömning. Jag är certifierad arborist enligt ETW och TRAQ och kan utföra både muntliga och skriftliga riskbedömningar i olika utföranden.


En risk är alltid en produkt av sannolikheten för en händelse ska ske i relation till vilken konsekvens det får för egendom eller personer som rör sig i området. Med andra ord, det kan vara troligt att ett träd kommer kolapsa, men det står i ett skogsbryn så det är inte troligt att någon kommer träffas när det faller, då har trädet en låg risknivå. I motsats kan ett friskt träd med en del döda grenar som står vid ett torg få en hög risknivå, tills att grenarna tagits bort.


En riskbedömning ligger sedan till grund för en rekommendation av ytterligare åtgärdsförslag så som att avvakta och besikiga igen om ett antal år, trädbeskärning eller i värsta fall trädfällning.

Vilka tjänster vi erbjuder

Trädfällning

Ibland räcker det inte med att beskära träd och istället behöver de tas ned. Som arborist är jag utbildad i flera olika metoder av trädfällning. Enklast fälls träd från mark men ibland behövs det klättras för att sektionsfällas. Sektionsfällning kan även ske från skylift om trädet anses för dåligt för att klättra.


En arborist har tillgång till verktyg och metoder som många trädfällare inte har. När det inte går att utföra en markfällning utförs istället en klättrande sektionsfällning där trädet tas ner bit för bit. I svåra eller känsliga lägen använder vi ibland rep för att rigga ned grenar eller skickar iväg dem på olika linbanor för att undvika att träffa det som finns under trädet.

Trädvårdsplan

När du förvaltar ett större antal träd är det bra att ha en trädvårdsplan. Den består av en inventering och en karta över det berörda området. Inventeringen listar vilka träd som finns på platsen, deras karaktärsdrag samt ifall några skador eller defekter noterats. Dessutom tas åtgärdsförslag fram för varje enskilt träd och en prioriteringsordning för när i tid åtgärderna behöver utföras. Vanliga åtgärdsförslag är säkerhetsbeskärning och trädfällning, men kan även innefatta förslag på nyplantering om så önskas.


Vi upprättar trädvårdsplaner åt företag, myndigheter, borstadsrättsföreningar, och privatpersoner.

Offertförfrågan

Kontakta oss

Det är svårt att prissätta ett uppdrag utan att först titta på det. Vi utför därför kostnadsfria kundbesök för att ge dig rätt pris för det du efterfrågar.

 
 
 
 
Spelar ingen roll
Via e-mail
Via telefon
 
Trädbesiktning
Trädbeskärning
Trädfällning
Trädvårdsplan
Konsultation
Övrigt
 
 
Rekommendation
Sökte på internet
Flyer/visitkort
Såg annons på båten
Annat sätt