Vad kostar det?

Priset på de olika tjänsterna som vi erbjuder varierar beroende på hur avancerat arbetet är. För dig som kund spelar rätten till att utnyttja RUT-avdrag också roll för slutpriset. För de flesta privatpersoner som har träd i trädgården gäller RUT-avdrag, förutsatt att tillräckligt inkomstskatt betalats in och att den årliga potten inte redan är förbrukad.


Vi kan både arbeta löpande eller till avtalat fast pris. Att sätta definitiva priser utan att ha tittat på ett updrag är svårt, därför utför vi kostnadsfira kundbesök ifall du önskar ha ett fast pris på ditt uppdrag. Längre ned kan du läsa mer om vad som påverkar priset för olika uppdrag.


Priserna på denna sida ska ses som ungefärliga och är angivna inklusive moms.

Ungefärligt pris per tjänst

Typ av tjänst

Prisintervall

utan RUT-avdrag

Prisintervall

med RUT-avdrag

Framkörning

500 kr

500 kr

Trädfällning

1 000 - 15 000 kr

500 - 7 500 kr

Trädbeskärning

1 200 - 10 000 kr

600 - 5 000 kr

Borforsling släp

2000 kr / släp

2000 kr / släp

Bortforsling kranbil

1600 kr/h, minst 2 h

1600 kr/h, minst 2 h

Tippavgift

300 kr/ton

300 kr/ton

sågspån sprutar ut från en motorsåg

Vad kostar trädfällning


Kostnaden för att ta ned ett träd kan variera stort, främst beroende på hur komplex fällningen är och dels vad som ska hända med trädet efteråt. Innan eventuellt rutavdrag brukar en trädfällning på en villatomt kosta mellan 1 000 kr - 15 000 kr per träd. Då RUT-avdrag ger rätt till 50% skattereduktion blir kostnaden då ofta mellan 500 - 7 500 kr per träd.


Billigast blir det ifall trädet går att fälla från marken på en stor öppen yta, samt att du som kund själv vill ta hand om trädet när det kommit ned.


Ifall ett träd däremot står inklämt mellan fastigheter så att man måste sektionsfälla träd genom klättring eller skylift, då blir det dyrare. Av säkerhetsskäl behöver vi vid sektionsfällning vara minst två på arbetsplatsen som kan klättra. En sektionsfällning tar även längre tid att utför om grenar måste riggas ned i små bitar.


I enskilda fall kan en trädfällning däremot bli mycket dyrare, det rör sig då ofta om en kombination av storleken på trädet och dess placering. Då kan det krävas att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver sättas in, till exempel att spärra av vägar eller ta in extra personal för att kunna bedriva ett säkert arbete vid vältrafikerade gångstråk.


Även användandet av maskiner så som skylift och kranbilar kan göra att en fällning blir dyrare, främst för att de inte ger rätt till RUT-avdrag och du som kund därför står för hela maskinkostnaden.


Vad kostar trädbeskärning?

 

Priset för att beskära ett träd varierar främst efter hur stort trädet är samt vad som ska göras. Oftast ligger priset mellan 1 200kr - 10 000 kr innan eventuellt RUT-avdrag. Då RUT-avdrag ger rätt till 50% skattereduktion blir kostnaden då ofta mellan 600 - 5 000 kr per träd.

 

Fruktträdsbeskärning kan oftast göras av en person  med hjälp av stångsekatör och stege och tar då mellan 1-3 timmar för vuxna träd. Ifall träden är väldigt stora så behöver man klättra och då behöver vi av säkerhetsskäl vara två på plats. Det behöver däremot inte påverka priset jättemycket då flera arborister kan beskära ett stort träd samtidigt.

 

Vid större träd som till exempel ska säkerhetsbeskäras eller tas in från fasader så behöver vi också minst vara två på plats. Då är det oftast bara en som kan beskära trädet medan den som är på marken ser till att ingen obehörig går in under trädet och skadas av fallande grenar.

 

Som med trädfällning blir beskärningsarbeten avsevärt dyrare när de sker på vältrafikerade platser där vägar måste spärras av eller extra personal behöver tas in för att hålla obehöriga utanför arbetsområdet. Det blir även dyrare om större maskiner så som kompaktlastare eller skylift behöver tas in för att utföra ett uppdrag.

en person som klättrar i en alm
En rötad stubbe

Vad kostar bortforsling?


 

Bortforsling är inte berättigat till RUT-avdragvilket innebär att du som kund får bära hela kostnaden själv. Därmed kan du spara in mest pengar på att själv ombesörja bortforsling av ris och stockar. Vi utför bortforsling av mindre mängder material med släp. Kostnaden för bortforsling ska täcka arbetstiden det tar att köra till tippen inklusive tippavgift som ligger runt 300 kr/ton.

 

Stora mängder material forslas bort med kranbil. Ett personbilssläp kan få på uppåt 3 m3 material, medans en kranbil får med sig 25–40 m3 beroende på vilket flak som används.


Vad kostar trädbesiktning/trädvårdsplan?


Vid en trädbesiktning eller upprättandet av en trädvårdsplan betalar du som kund för två arbetsmoment. Dels betalar du för tiden att var ute i fält och samla in information om träden, och dels för tiden det tar att samanställa informationen till en rapport. Trädbesiktning ger inte rätt till RUT-avdrag. Besiktning kan göras löpande mot en kostnad av 1000 kr/h eller enligt TRAQ om man vill ha en specifik dokumentation per träd. Genomgång av besiktningen kan göras muntilgt eller dokumenteras skriftligt med en besiktningsrapport.


TRAQ

Ifall en rapport tas fram med TRAQ-protokoll kostar uppdraget 3000 kr för första trädet, träd 2-4 kostar 2500 kr st och träd 5-10 kostar 2250 kr st. Ifall fler träd ska besikigas enligt TRAQ så behöver vi lämna en offert.


Trädvårdsplan

Trädinventering och upprättande av trädvårdsplan kostar 7500 kr per arbetsdag. Med kontorstiden inräknad tar det 1 arbetsdag för upp till 50 träd, 2 dagar för 150 träd och 3 dagar för 250 träd. Vanligtvis offerterar vi ett fast pris för att uprätta en trädvårdsplan.