Om oss

Arborist som yrke


Som arborist får man ofta höra att man har ett av de bästa yrkena man kan ha. De som säger detta fascineras ofta av kombinationen av att få arbeta utomhus, att arbeta fysiskt samt att man som certifierad arborist även besitter en stor kännedom om träd och natur.


För att kunna utföra bra trädvård krävs ett brett spektrum av kunskap, allt från artkunskap och trädfysiologi till ren fysik. Vi behöver dagligen uppskatta hur stora grenar och träd kommer att falla vid beskärning, fällning och riggning. Erfarenheten från flera års arbete gör även att vi kan anta hur ett träd kommer attt reagera på en specifik beskärningsåtgärd och vi hjälper gärna trädägare att få säkra och vackra träd.


Samspelet med de som arbetar på marken är hörnstenen i ett väl utfört beskärnings- eller fällningsarbete. Markarbetet är lika viktigt som klättringen och vi turas därför om att arbeta både med klättring och på mark.

Om Bladbasen


Bladbasen ägs och drivs av John Gusgren. Företaget startades 2012 först som egen firma och har sedan övergått till aktiebolag. Intresset för att arbeta som arborist kom utifrån ett engagemang i Fältbiologerna där jag fokuserade mitt naturintresse på träd.


Efter att har gått klart YH-Arborist på Hvilan AB i skåne arbetade jag 2014-2015 på SveArb. Efter flytt till Uppsala drev jag Bladbasen från 2015-2017, och därefter var jag delägare av arboristkooperativet Arboris Ek För mellan 2017-2023. I och med flytt till Gotland under våren 2023 startade jag återigen upp min verksamet Bladbasen AB.


Företaget är medlem i Svenska trädföreningen och Sveriges Arboristförbund.


Bladbasen AB är ansvarsförsäkrade via Trygg HansaVad är en arborist?


En arborist är en person som arbetar med trädvård. Arboristen har ofta färdigheter i klättring och kunskaper i biologi vilket gör att personen både kan identifiera sjukdomar och svagheter hos träd och åtgärda eventuella risker som kan vara farliga. Den gängse definitionen av en arborist finns i Svensk trädvårdsstandard och lyder "yrkesperson med arboristutbildning och/eller certifiering i trädvård och vars kunskap är dokumenterad".


Arborist är inte någon skyddad yrkestitel, så alla som arbetar med trädvård kan kalla sig arborister. Därmed finns det ett stort spann av yrkesutövare, både de med och utan utbildning och de med och utan teoretisk kunskap i biologi och trädfysiologi.


2014 kom den första utgåvan av Svensk Trädvårdsstandard ut. Den har tagits fram av Svenska Trädföreningen i samarbete med flera forskare och yrkesutövare och hjälper oss med att definiera ord och termer som används i trädvård. I standardern går det att läsa att en certifierad arborist är en "arborist som är certifierad enligt för branschen internationellt vedertaget system, EXEMPEL: ISA Certified Arborist och Certified European Tree Worker."


För mer information om olika utbildningar, kurser och certifikat som finns inom trädvårdsbranchen så läs sidan "vad betyder certifieringen?"


Vill du läsa svensk trädvårdsstandard så går det att få tag på den gratis via Svenska Trädföreningen.

John GusgrenEn bild på John Gusgren

Jag har en tvåårig yrkesexamen som arborist från Hvilan Utbildning AB. Efter utbildningen har jag tagit yrkescertifieringen ETW och även vidareutbildat mig med flera kurser kring riskbedömning kopplat till träd. Jag har även certifierat mig för att arbeta med veteranträd.


På Gotland finns flera egenföretagare som arbetar som arborister eller som på andra sätt arbetar med trädvård. Jag arbetar främst tillsammans med Gotlandsarboristen och Kulturvårdens trädgård.


Utbildningar och kvalifikationer:


Utbildning

2021 - VetCert - förberedande kurs via Svenska Trädföreningen

2017 - Advanced Tree Risk Assessment via Svenska Trädföreningen

2012-2014 YH-Arborist på Hvilan Utbildning AB


Certifikat:

2023 - VetCert - practicing level, via EAC

2016 - European Tree Worker (ETW) via EAC

2016 - Tree Risk Assessment qualification (TRAQ) via ISA

2015 - Motorsågskort ABCE via Säker skog

2015 - Liftförarutbildning via Ramirent