Arborist som yrke


Som arborist får man ofta höra att man har ett av de bästa yrkena man kan ha. De som säger detta fascineras ofta av kombinationen av att få arbeta utomhus, att arbeta fysiskt samt att man som certifierad arborist även besitter en stor kännedom om träd och natur.


För att kunna utföra bra trädvård krävs ett brett spektrum av kunskap, allt från artkunskap och trädfysiologi till ren fysik. Vi behöver dagligen uppskatta hur stora grenar och träd kommer att falla vid beskärning, fällning och riggning. Erfarenheten från flera års arbete gör även att vi kan anta hur ett träd kommer attt reagera på en specifik beskärningsåtgärd och vi hjälper gärna trädägare att få säkra och vackra träd.


Samspelet med de som arbetar på marken är hörnstenen i ett väl utfört beskärnings- eller fällningsarbete. Markarbetet är lika viktigt som klättringen och vi turas därför om att arbeta både med klättring och på mark.

Om Bladbasen


Bladbasen ägs och drivs av John Gusgren. Företaget startades 2012 först som egen firma och har sedan övergått till aktiebolag. Intresset för att arbeta som arborist kom utifrån ett engagemang i Fältbiologerna. I den föreningen är det många som har något särintresse, och mitt blev träd.


Efter att har gått klart YH-Arborist på Hvilan AB i skåne arbetade jag 2014-2015 på SveArb. Efter flytt till Uppsala drev jag Bladbasen från 2015-2017, och därefter var jag delägare av arboristkooperativet Arboris Ek För mellan 2017-2023. I och med flytt till Gotland under våren 2023 startade jag återigen upp min verksamet Bladbasen AB.


Bladbasen AB är ansvarsförsäkrade via Trygg HansaJohn GusgrenJag har en tvåårig yrkesexamen som arborist från Hvilan Utbildning AB. Efter utbildningen har jag tagit yrkescertifieringen ETW och även vidareutbildat mig med flera kurser kring riskbedömning kopplat till träd. Jag har även certifierat mig för att arbeta med veteranträd.


På Gotland finns flera egenföretagare som arbetar med träd och trädvård. Vi arbetar mycket tillsammans med Gotlandsarboristen, Kulturvårdens trädgård och Gotlandträdvård.


Arborist John Gusgren

Utbildningar och kvalifikationer:


Utbildning

2021 - VetCert - förberedande kurs via Svenska Trädföreningen

2017 - Advanced Tree Risk Assessment via Svenska Trädföreningen

2012-2014 YH-Arborist på Hvilan Utbildning AB


Certifikat:

2023 - VetCert via EAC

2016 - European Tree Worker (ETW) via EAC

2016 - Tree Risk Assessment qualification (TRAQ) via ISA

2015 - Motorsågskort ABCE via Säker skog

2015 - Liftförarutbildning via Ramirent